Camera executorilor judecatoresti Craiova , CEJ Craova

CEJ Craiova

Legea nr. 360 din 10/07/2001 referitoare la aprobarea O.U.G. 18/2001 pentru modificarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti

(Publicat în Monitorul Oficial nr. 382 din 12/07/2001)


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.
Se aprobă O.U.G. 18/1 februarie 2001 pentru modificarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în M.Of. 64/6 februarie 2001