Legislatie

Ordinul directorului general al ANCPI nr.700-2014

ORDIN privind aprobarea Regulamentului de avizare, recep{ie qi inscriere in evidenfele de cadastru qi carte funciari Av6nd in vedere: – dispoziliile art. 4lit. a) qi c), art. 20, arr. 24 alin. (2) qi art. 40 alin. (2) din Legea cadastrului qi a publicitSlii imobiliare nr. 7/1996, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare. – dispoziliile art. […]

Comments Off on Ordinul directorului general al ANCPI nr.700-2014

Legea 188/2000, actualizata la data data de 01.02.2014

Lege nr. 188/2000 din 01/11/2000 Versiune actualizata la data de 01/02/2014 Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat, bugetului Uniunii Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează […]

Comments Off on Legea 188/2000, actualizata la data data de 01.02.2014

ORDIN nr. 2.561/C din 30 iulie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006

ORDIN nr. 2.561/C din 30 iulie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 10 august 2012 Având în vedere Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale […]

Comments Off on ORDIN nr. 2.561/C din 30 iulie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006

ORDIN Nr. 3774 din 22 august 2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii

ORDIN   Nr. 3774 din 22 august 2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii emise pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei EMITENT: Ministerul Justiţiei Consiliul Superior al Magistraturii Ministerul Economiei şi Finanţelor […]

Comments Off on ORDIN Nr. 3774 din 22 august 2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii

ORDIN Nr. 1859 din 21 august 2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii

ORDIN   Nr. 1859 din 21 august 2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii emise pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei EMITENT: Ministerul Justiţiei Consiliul Superior al Magistraturii Ministerul Economiei şi Finanţelor […]

Comments Off on ORDIN Nr. 1859 din 21 august 2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii

ORDIN Nr. 2484 din 21 august 2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii

ORDIN   Nr. 2484 din 21 august 2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii emise pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei EMITENT: Ministerul Justiţiei Consiliul Superior al Magistraturii Ministerul Economiei şi Finanţelor […]

Comments Off on ORDIN Nr. 2484 din 21 august 2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii

Ordin nr. 26650/2008 din 01/09/2008 privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii

ORDIN   Nr. 26650 din 1 septembrie 2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii emise pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei EMITENT: Ministerul Justiţiei Consiliul Superior al Magistraturii Ministerul Economiei şi Finanţelor […]

Comments Off on Ordin nr. 26650/2008 din 01/09/2008 privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii

Ordinul nr. 2550 din 14/11/2006

Ordin nr. 2550/2006 din 14/11/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 20/11/2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti   Având în vedere Adresa nr. 1.286/2006, prin care Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti a transmis Ministerului Justitiei propunerile privind actualizarea onorariilor minimale si maximale percepute pentru serviciile […]

Comments Off on Ordinul nr. 2550 din 14/11/2006

Regulament de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

REGULAMENT de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti din 05/02/2001- Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 06/02/2001 completat si modificat cu prevederile: 1. Ordinului nr. 658/2006 din 27/02/2006 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 17/03/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001 pentru […]

Comments Off on Regulament de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti