Camera executorilor judecatoresti Craiova , CEJ Craova

CEJ Craiova

ORDIN Nr. 3774 din 22 august 2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii

ORDIN   Nr. 3774 din 22 august 2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii emise pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei

EMITENT:
Ministerul Justiţiei
Consiliul Superior al Magistraturii
Ministerul Economiei şi Finanţelor
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL  NR. 648 din 11 septembrie 2008

In temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei,ministrul justiţiei, ministrul economiei şi finanţelor, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei, emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei.

(2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin cuprinde atât realizarea dreptului recunoscut prin acestea, cât şi plata dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate, calculate până la data plăţii efective, precum şi a cheltuielilor de executare.

Art. 2. - Plata sumelor aferente fiecărui titlu executoriu dintre cele prevăzute la art. 1 se va realiza, eşalonat, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008, în 3 tranşe, stabilite după cum urmează:

a) în luna octombrie 2008 - 30%;

b) în luna martie 2009 - 40%;

c) în luna octombrie 2009 - 30%.

Art. 3. - Fondurile necesare pentru plata sumelor aferente tranşei stabilite potrivit art. 2 lit. a) vor fi alocate de la bugetul de stat pe anul 2008, prin rectificare bugetară.

Art. 4. - Fondurile necesare pentru plata sumelor aferente tranşelor prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) vor fi alocate de la bugetul de stat pentru anul 2009 şi cuprinse în bugetele Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Ministerului Public.

Art. 5. - (1) Până la data de 25 septembrie 2008, departamentele economico-financiare constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite vor centraliza şi vor transmite datele aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. 2 lit. a), pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărârile judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice, ordonatorilor secundari de credite la care sunt arondaţi.

(2)  Până la data de 29 septembrie 2008, departamentele economico-financiare constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele aferente tranşei stabilite potrivit art. 2 lit. a), primite de la ordonatorii terţiari de credite, precum şi pe cele reprezentând necesarul pentru aparatul propriu şi le vor transmite ordonatorilor principali de credite cărora le sunt arondaţi.

(3) Până la data de 30 septembrie 2008, ordonatorii principali de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii secundari de credite, precum şi pe cele reprezentând necesarul de fonduri pentru aparatul propriu al fiecăruia şi vor solicita Ministerului Economiei şi Finanţelor alocarea acestor fonduri în bugetele Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv al Ministerului Public.

Art. 6. - (1) Până la data de 5 octombrie 2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor va aloca, pe baza solicitării fiecărui ordonator principal de credite din sistemul justiţiei, sumele necesare efectuării plăţii tranşei stabilite potrivit art. 2 lit. a).

(2) Sumele datorate personalului din sistemul justiţiei, aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. 2 lit. a), vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari, până la data de 10 octombrie 2008.

Art. 7. - Dispoziţiile art. 6 se aplică şi pentru transmiterea propunerilor necesare în vederea alocării fondurilor prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) în proiectul bugetului de stat pe anul 2009.

Art. 8. - (1) Până la data de 5 martie 2009, Ministerul Economiei şi Finanţelor va aloca, pe baza solicitării fiecărui ordonator principal de credite din sistemul justiţiei, sumele necesare efectuării plăţii tranşei stabilite potrivit art. 2 lit. b).

(2) Sumele datorate personalului din sistemul justiţiei, aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. 2 lit. b), vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari, până la data de 10 martie 2009,

Art. 9. - (1) Până la data de 25 septembrie 2009, în vederea plăţii tranşei stabilite potrivit art. 2 lit. c), departamentele economico-financiare constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite vor centraliza şi vor transmite datele aferente plăţii dobânzilor, penalităţilor sau altor sume acordate, precum şi a cheltuielilor de executare, pe tipuri de hotărâri şi pe alineatele clasificaţiei economice, ordonatorilor secundari de credite la care sunt arondaţi.

(2)  Până la data de 29 septembrie 2009, departamentele economico-financiare constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele aferente dobânzilor, penalităţilor sau altor sume acordate, precum şi cheltuielilor de executare, primite de la ordonatorii terţiari de credite, precum şi pe cele reprezentând necesarul pentru aparatul propriu şi le vor transmite ordonatorilor principali de credite cărora le sunt arondaţi.

(3) Până la data de 30 septembrie 2009, ordonatorii principali de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii secundari de credite, precum şi pe cele reprezentând necesarul de fonduri pentru aparatul propriu al fiecăruia şi vor solicita Ministerului Economiei şi Finanţelor alocarea fondurilor suplimentare necesare plăţii ultimei tranşe din sumele datorate, inclusiv a dobânzilor, penalităţilor sau altor sume acordate, precum şi a cheltuielilor de executare, în bugetele Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv al Ministerului Public.

Art. 10. - (1) Până la data de 5 octombrie 2009 Ministerul Economiei şi Finanţelor va aloca, pe baza solicitării fiecărui ordonator principal de credite din sistemul justiţiei, sumele necesare efectuării plăţii tranşei stabilite potrivit art. 2 lit. c), inclusiv a dobânzilor, penalităţilor sau altor sume acordate, precum şi a cheltuielilor de executare.

(2) Sumele datorate personalului din sistemul justiţiei, aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. 2 lit. c), inclusiv a dobânzilor, penalităţilor sau altor sume acordate, precum şi a cheltuielilor de executare, vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari, până la data de 10 octombrie 2009.

Art. 11. - Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările rezultate din aplicarea dispoziţiilor prezentului ordin în volumul şi structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe anul 2008.

Art. 12. - Departamentele economice din cadrul Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiţiei,
Mihai Sorin Stănescu,
secretar de stat

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
Lidia Bărbulescu

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
Nicolae Popa

p. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Tiberiu Mihail Niţu